נהפוך הוא

מהי המשמעות הרוחנית של חג הפורים הבא עלינו לטובה וכיצד אנו יכולים להפוך כל חג לאירוע שמטרתו קירוב לבבות וחיבור אנושי בין איש לרעהו?

החגים שאנו חוגגים לפי לוח השנה העברי אינם מקריים וטמון בהם עומק אינסופי של משמעות וכוונה. חג הפורים אשר בו נהוג לקרוא את "מגילת אסתר" רומז על כוח האחדות אשר טמון בעם היהודי והוא זה שקובע את הפור, הגורל עבורם ועבור העולם כולו. אם היהודים מתחברים ומתאחדים כאיש אחד בלב אחד באהבת אחים, אשריהם שזכו וזיכו את עצמם ואת יתר בני העולם לכל הטוב והעונג שיש. אם חלילה, ישנו פירוד בין איש לרעהו בעם ישראל, אז יש כוח להמן שמסמל את כוח השנאה והדחייה לחדר בלב כל אחד ומכאן קצרה הדרך להשמדה.

השם "מגילת אסתר" פירושו גילוי ההסתרה. פורים הוא חג של גילוי כוח האהבה, החיבור, האחדות והאחווה בין כולנו מעל האגו שפועם בלבנו, אותו מייצג המן הרשע. לאורך ההיסטוריה כולה ולמעשה משחר הבריאה, שרדו היהודים את כל תלאות הדרך רק בזכות נס החיבור אשר שמר עליהם כתיבת נוח ממי המבול הנורא.

לא מדובר בסיפור או אגדה אלא בחוקי הטבע שהם כורח המציאות. החוק ואהבת לרעך כמוך אינו משתנה. אז כמו היום, כוחנו באחדותנו. על פי חכמי האומה, המקור לשנאה ליהודים וכל גילוי של אנטישמיות הוא בפירוד בינינו בלבד. אין כוח אחר שקובע את הגורל אלא כוח החיבור בלבד. כשבני משפחת ישראל מאוחדים, השפע והעונג מורגשים וכל אחד ואחת חיים באושר ובשמחה. באופן זה, אין לגויים טענות ודרישות אלא נהפוך הוא, הם מקבלים את עיקר התענוג והאור שנובע מהחיבור הקדוש בין היהודים. זוהי אותה סגולה מדוברת אשר בה אוחז כל איש מישראל.

כוח האגו שכל תכליתו היא לסכסך ולגרום לשנאה בינינו הוא שורש כל הרע בעולם ולכן עלינו להתעלות מעליו ככל שניתן. המסר של חג הפורים ולמעשה של כל חגי ומועדי ישראל הוא זהה, עלינו להתאחד מעל האגו ולהרבות אהבה בעולם. זוהי תכלית הקיום ומטרת הבריאה של כל אחד ואחת מאתנו ושל כולנו יחד. נעשה ונשמע. חג שמח ומחבר.

סגור לתגובות.