מהי אידאה?

מהי אידאה והאם האידאה יכולה להשתנות?

  • אידאה: חפץ חומרי או רעיון מופשט, בצורתו המושלמת. האידאה ממלאת תפקיד בלעדי, היא אינה משתנה ואינה תלויה במקום או בזמן: אידאה זה לא רק רעיון, זה יכול להיות כל דבר, לכל דבר יש את הייצוג שלו. האידאה היא המהות היציבה של הזהות שלי, אותה צריכים לחשוף. נגיד ניקח אדם: הוא יכול להיות גם שכן, גם אבא, גם מרצה ועוד ועוד דברים. זה לא אומר שהוא רק אבא או רק מרצה, לפי אפלטון אנחנו צריכים לחשוף את האידאה, שזו המהות של אותו אדם, האידאה שלו. שזה מה שמאפיין את אותו אדם. יש מהות אחת שמאפיינת אותו, ולא האופנים השונים לאותו אדם שלא מגדירים אותו אלא ניצבים כחלק מביטויים שלו ביחסים שלו עם העולם.
  • מי שחושף את האידאה זה רק הפילוסוף: אדם שתפקידו לנקות את כל אותם ייצוגים, מבואות, של האידאה, ולחשוף את האידאה בצורה המושלמת והטובה ביותר. העולם הזה רווי בדעות שקריות בגלל הסופיסטים, והתפקיד של הפילוסופים זה לנקות את העולם מכל דעות הסופיסטים. לכן אם נשאל מה זה צדק, יהיו המון תשובות, וזה הלכלוך שנוצר בגלל הסופיסטים.
  • חושפים את האידאה באמצעות הלוגוס – הדיבור: הדיבור נועד בעיקר לזולת אני מנהל כל הזמן דיאלוג, דיבור בשניים. רב-שיח זו הטכניקה שבאמצעותה אפלטון חושף את האידאות. הוא לא עושה את זה במנותק מהסביבה, אלא הוא עושה זאת בוויכוח עם הסופיסטים ומראה להם את האידאה, עד שכולם בסוף משתכנעים שזו האידאה הנכונה. מה שמאפיין את הפילוסוף זה שהוא רואה את האמת.
  • אידאה לא משתנה: האידאה נחשפת מתקופה לתקופה אבל היא לא משתנה. היא קיימת מאז ולתמיד. כמו שגילנו את כוח המשיכה זה לא אומר שהוא הומצא, אלא הוא היה קיים גם לפני כן. כך גם האידאה שהפילוסוף מגלה אותה.

מאפייני מעמד השומרים

מדינת/מעמד השומרים

המעמד החשוב ביותר – הפילוסופים נלקחים משם: אפלטון ראה במעמד הזה כ-המעמד המובחר. המעמד הזה הוא יותר חשוב אפילו מהפילוסופים, ומשם, מהשומרים, לוקחים את הפילוסופים. מעמד השומרים זה אותו מעמד שמגיל מאוד צעיר הצלחנו לקחת מספר ילדים ולראות שהם בעלי תכונות נפשיות שמתאימים להיות שומרים – בעלי אומץ לב, בעלי תכונת פיזיות טובות.

מי הם השומרים?

  • בעלי אומץ לב: זו התכונה הבולטת אצלם.
  • שומרים ושומרות: אין הפרדה בין נשים וגברים. כלומר יש גם שומרות ופילוסופיות. זה חריג מאוד כי בעידן של אפלטון דעות נשיות היו מאוד שוליות. אבל כאן גם שומרות הן חלק מהמעמד.
  • חיי שיתוף – ללא קניין פרטי: השומרים הם חסרי קניין פרטי, מי שדואג להם לכלכל ולפרנס אותם, זה עם הארץ. והשומרים מתעסקים אך ורק בלשמור על הגבולות הפנים והחוץ מדיניות. ולא צריכים להיות טרודים בקניין. למה? כי הקניין והמשפחה הם שני הדברים שמסיתים את השומר מהאידאה שלו.
  • ללא מסגרת של משפחה: אם יש לו משפחה בזמן מלחמה – הוא חושב על משפחתו, ולכן זה מסית אותו מהאידאה שלו. אין דבר כזה זוגיות. יש רק יחסי מין – כי זה צורך בסיסי של האדם.

לסיכום: אפשר לממש את האידאה של השומר אם מתנתקים משני הדברים – מהקניין הפרטי והמשפחה.

סגור לתגובות.