אפלטון ודמוקרטיה

יחסו של אפלטון לדמוקרטיה האתונאית התנגדות נחרצת לרעיון הדמוקרטיה: היא נבעה מתוך ההתנגדות של אפלטון לרעיון של האמת היחסית. אם האמת היא מוחלטת אין מקום לדמוקרטיה, כי יש ידע אחד יש אמת אחת והיא אמורה למשול. יש מערכת אחת של צדק והיא זו שצודקת. אין פה פוליטיקה שזה תחרות בין…

Continue reading

מי הם אזרחי אתונה

מי הם אזרחי אתונה? אדם שמושל בעצמו שמכונן בעצמו דמוקרטיה ישירה: באתונה צורת המשטר הייתה דמוקרטיה ישירה במתכונת הכי קלאסית, שזה אומר שכל אחד מאזרחי העיר הזו יכול לקחת חלק פעיל בדמוקרטיה, בחקיקה, בביצוע, בשפיטה ובעוד דברים אחרים. היותך אזרח הקנה לך תפקיד מאוד חשוב של אדם שמושל בעצמו, או…

Continue reading