הסיבות לאנטישמיות על פי הקבלה

יהודים

"ישראל זו הארץ היחידה שבה יהודים יכולים לחיות", שיננה באוזני אימי בוקר וערב בשנות ילדותי
המוקדמות. כילידת גרמניה שהצליחה לצאת משם ברגע האחרון, היא נשאה בליבה את מורא
האנטישמיות, וזיהתה אותה כקיימת אצל כל גרמני שפגשה בטיוליה בחו"ל ברחבי אירופה.
התחושה של היותנו נרדפים על ידי כל העמים כל אימת שיש סכנה קיומית קלה כבחמורה עברה גם
אלי, אם כי לא בלב שלם – כי לא יכולתי לאתר את הסיבות לשנאה הזו. עד שרצה הגורל, ובאחד
מימי הזכרון לשואה נצרכתי לחפש חומר על אנטישמיות לסיוע לביתי בכתיבת עבודה לבית הספר.
תוך כדי שיטוט בגוגל, נתקלתי באתר של מיכאל לייטמן, בו היה מאמר גדול שעסק בשורשים
של האנטישמיות.
הוזכר שם מושג, אותו שמעתי כבר בהקשרים אחרים – שתפקידו של העם היהודי להיות אור לגויים.
אלא שכאן ניתן הסבר למושג, הסבר ששפך אור על מעמדו של העם היהודי בין אומות העולם, ומה
מצופה ממנו בהקשר הזה על ידי כל האומות – בתת מודע שלהם. בני העם היהודי, עם ישראל,
אמורים להתאחד ביניהם מעל כל ההבדלים, ולהגיע להרגשה קיומית של "כאיש אחד בלב אחד", כמו
שהיה בעת קבלת התורה על ידי בני ישראל למרגלות הר סיני. כאשר המצב הזה ישרה בקירבו,
יחזור העם לרמה הרוחנית ולמגע עם הא-לוהות אותה איבד בעת הנפילה הרוחנית בחורבן בית
ראשון.
את הרוחניות אליה יגיע העם כאשר יגיע לאיחוד בין חלקיו הוא יעביר לשאר אומות העולם, שכן
מבנה האנושות מבחינה רוחנית הוא כשל פירמידה, שבקודקודה נמצא עם ישראל – ישר-אל. כל עוד
עם ישראל לא מגיע להשגה הרוחנית אליה הוא אמור להגיע ממבנה הבריאה, שאר העמים לא יכולים
להתקדם מבחינה רוחנית ולחוש את הא-לוהות, שכן עם ישראל מהווה כפקק בצינור של האור
הרוחני, ומפריע לשאר אומות העולם להגיע לדרגה רוחנית המיועדת להם, אותה הם ישיגו לאחר
שעם ישראל יתקדם למקומו הרוחני המיועד לו.
אומות העולם מרגישים זאת בתת מודע שלהם, הם מתוסכלים מכך שבגללנו אינם יכולים להגיע
למקום הרוחני המיועד להם. כאשר נבין זאת, אולי נתמקד בביצוע התפקיד אליו יועדנו, וכך גם נחסוך
מעצמנו את שנאת העמים הלא מוסברת כלפינו. הודות ל"קבלה לעם", הבנתי מהי אנטישמיות? והגעתי להסבר הכל כך משמעותי אליו כמהתי כל חיי.

סגור לתגובות.