חלון ההזדמנויות

התקופה הקריטית להתפתחות קשר עם הזולת, אשר בה נוצרות התבניות המוחיות הקבועות של יציבות רגשית, יכולת לממש כישרונות ולהשתלב בחברה בהצלחה – נקראת "חלון ההזדמנויות" ונמשכת מהשליש האחרון להריון ועד גיל 3 שנים. חלון הזדמנויות זה, מתאפיין בגיבוש ועיצוב דפוסי תפיסת המציאות שילוו את הילד לאורך חייו, ביחד עם השפעת הגנים והסביבה. תאי המוח הם התאים היחידים בגוף האדם שאינם מתחלפים, למעט במצבי חירום (פגיעה) – אז נשלחים למקום הפגוע "תאי גזע" המחליפים את תפקיד התאים והמרכזים שנפגעו, אך פעולתם שונה מזו של התאים המקוריים. עיצוב "התבניות הקבועות" מושפע מהסביבה בה מוקף התינוק והפעוט. ואחרי גיל 3 , כל מה שהוא קולט מהסביבה – עובר דרך הפריזמה של התבניות שכבר נוצרו. לכן נחשבת תקופה זו למכרעת ומשפיעה על חייו של הילד לאורך כל שנות חייו כילד וכבוגר. 

כל המחקרים ואנשי המקצוע מדברים על חשיבות החינוך דווקא בגיל הרך, וקובעים שככל שהגיל צעיר יותר, ההשקעה בחינוך גם משתלמת יותר. שקל שמושקע בפעוט, צפוי לחסוך 10 שקלים בהמשך דרכו. בשנים הראשונות לחייו מעצב הילד את הדימוי העצמי שלו, רוכש את המיומנויות הבסיסיות, את הערכים ואת דפוסי החשיבה שילוו אותו שנים קדימה. אלא שאצלנו הסדר הוא הפוך: ההשקעה הגדולה ביותר של המדינה היא בסטודנט, והיא פוחתת והולכת ככל שיורד הגיל, ומגיעה למינימום בגיל הרך. המדיניות הממשלתית רואה את המסגרות החינוכיות לגיל הרך בראש ובראשונה כפתרון לאמהות המבקשות לצאת לעבודה, ומאחר וזהו נושא כלכלי גרידא, ולא חינוכי (לדעת הממשל), אפשר להותירו לחסדי השוק הכלכלי החופשי, ולשיטה הפועלת לפי היצע וביקוש…

הנחות יסוד לבניית סביבה חינוכית
הטבע הוא שלם, כוללני ובעל חוקים שחלקם גלויים לפנינו וחלקם נסתרים מאיתנו.
כל תחום מחובר אל מערכת (רשת) הקשר הכללית של הטבע וכל המערכות מחוברות זו אל זו ומשפיעות הדדית כמו בכל מערכת סגורה (כדוגמת העולם שלנו). לאף בריה בעולמנו אין קיום עצמאי, (כולל דומם, צומח, חי ואדם). הלמידה מתרחשת מתוך גילוי הדרגתי של רשת הקשר המגוונת ומתמקדת לא רק בתופעות, אלא גם בקשרים ביניהן. התפיסה הכוללנית מתייחסת לידע רב-תחומי המתרחש בו זמנית בתחום הקוגניטיבי, הרגשי והיצירתי ולקשר בין תיאוריה למעשה.
שילוב בין התפיסה המדעית – (המיספרה שמאלית) לתפיסה הרגשית, חברתית, אמנותית – (המיספרה ימנית), פותחת בפני הילד אפשרויות רבות ורחבות לקשר עם המציאות הקרובה והעולמית כאחת. 

סגור לתגובות.