לא עוד שואה

לפני כ – 70 שנה העולם הזדעזע כשהבין וקלט את גודל השואה שהגרמנים המיטו על העם היהודי.
והיה ברור לכולם : "לא עוד"!
והיום האנטישמיות תופסת נפח גדול מאוד בחדשות האירועים באירופה ובארצות נוספות…. ומתחילים "להתרגל" לטפטוף של ההתנכלויות האנטישמיות  שמגיע מדי יום לתודעה בעולם.
מלחמות ותוצאות קשות בין המוסלמים בארצות השונות, זוועות בלתי נתפסות, עוולות שהדעת לא יכולה להכיל ,ובתוצאה האצבע המאשימה מפנית כלפי היהודים,  ולא חסרות סיבות.
מדוע העמים לוחצים ומפעילים את שוט האנטישמיות?
מדוע העם היהודי לא יודע מה רוצים ממנו?
האם האנושות  אינה מעריכה את תרומתו הגדולה של העם היהודי כמעט בכל תחום בחיינו?
וכאילו האוזניים אטומות.
מדוע? איך להבין את האי רציונליות בשנאה הזו, שהיא מאז ומתמיד בהיסטוריה המתעתעת של העם היהודי?
ואולי דווקא מהמקום האי רציונלי כדאי לנסות לבחון אפשרות למחשבה, והיא המקור המשותף לשלוש הדתות שהוא התנ"ך.
ובתנ"ך מבליטים את שליחותו של העם היהודי "כאור לגויים".
הייתכן?

האם הגיעה הזמן לבחון את ההיבט הזה של מהות העם היהודי?
ואנחנו שואלים:הייתכן שבתת המודע  של העמים – יש צפייה שיהיה מי שייתן את הכיוון הרוחני?
ומהו הכיוון הרוחני?
בבסיס הרוחניות,  הערכים ההומאניים הנצחיים שמעלים על נס את כבוד האדם. את מערכת היחסים התקינים בין אדם לחברו, את אחוות האחים והאחריות הקולקטיבית של בני האדם לרווחת הפרט בחברה, בקהילה ובמשפחה.
ועל פניו נראה שזו מתנה יפה שניתנה לעם היהודי. לא מצפים מאיתנו שנספק לעולם את "החומר", כי המשאבים החומריים סופקו לעמים השונים ביד נדיבה.
אלא הציפייה מהעם היהודי שיהיה דוגמא ומופת לרוח האדם, לרוח החברה המתוקנת , שמבוססת על הערכים הבסיסיים שהאנושות  זקוקה להם נואשות – והבסיסי שבהם " ואהבת לרעך כמוך"
ואנחנו – לא שומעים. לא מרגישים . לא מבינים . לא מקשיבים.
האם לא הגיעה העת לשנות את הכיוון ולמצוא את המכנה המשותף שיאחד בינינו, כדי שתהיה משמעות לחיינו  – כחברה יהודית ישראלית מתוקנת,  אז נשכיל להיות אור לגויים. ואולי במקום להרים אצבע מאשימה כלפינו, נזכה להכרה והערכה, ונהפוך את הקערה על פיה לטובה.

סגור לתגובות.